wga_control_achtergrond_patroon_2

wga_control_logo

email info@wgacontrol.nl|telefoon 010-519 1573
wga_control_laagste_wga-lasten
wga_control_flex_vast_boete_uwv

wgacontrol_de-nieuwe-wga

WGAcontrol®, uw partner
in het publieke domein

wgacontrol_belastingdienst_uwv_gratis_controle_whk-beschikkingDe werkgever betaalt met regelmaat te veel voor een toegerekende WGA uitkering. WGA control® controleert deze toerekening en toekenning en kan onder andere door middel van bezwaarprocedures de WGA-lasten voor de werkgever fors verlagen.

Voor langdurig arbeidsongeschikten bestaan er in Nederland twee uitkeringsregelingen:
De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) – die tien jaar lang voor rekening van de werkgever komt – en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) – die algemeen gefinancierd wordt. Met name organisaties die publiek verzekerd zijn (via UWV) of organisaties die zuiver eigenrisicodrager zijn, hebben baat bij de diensten van WGA control®.

WGA control is de enige organisatie in Nederland die haar dienstverlening (het verlagen van de WGA lasten voor organisaties) aanbiedt op basis van Betalen bij Succes.

 

Werkwijze

wgacontrol_premiescan

“Fase 1 en 2
WGA-Flex en WGA-Vast”

Lees verder

Bezwaar en Beroep

wgacontrol_bezwaar_en_beroep
“Controle belang werkgever middels Bezwaar”
“Als Resultaat telt: een professionele Arts-gemachtigde ipv uw bedrijfsarts”

Lees verder

Regres

wgacontrol_regres
“Loonschade die verhaald kan worden”
“Resultaat op basis van No Cure No Pay”

Lees verder